Nieszczelna instalacja wodna powoduje zalanie budynku oraz powstanie pleśni i grzybów budowlanych. Również zapowietrzona instalacja może by problemem ze względu na straty ciepła. Wczesna detekcja problemu oraz wykrycie miejsca wycieku pozwala na uniknięcie znacznych kosztów remontu:

  • wykrywamy miejsce przecieku w instalacji ogrzewania podłogowego
  • analizujemy rozkład ciepła
  • sprawdzamy czy instalacja nie jest zapowietrzona

 

  • ZOBRAZUJEMY WILGOĆ W ŚCIANACH
  • ZLOKALIZUJEMY MOSTKI TERMICZNE
  • ZNAJDZIEMY PRZECIEKI I PĘKNIĘTE RURY
  • ZOBRAZUJEMY PRZEGRZANE ELEMENTY ELEKTRYCZNE I MECHANICZNE